2023-06-09

เครื่องเจาะซีเอ็นซีที่เปิดตัวใหม่ KD-612G สำหรับการตัดเฉือนที่ซับซ้อน