*Established Guangzhou Hongya ...
2020
*Established Guangzhou Hongya ...
2020
*Established Guangzhou Hongya ...
2020
*Established Guangzhou Hongya ...
2020
*Established Guangzhou Hongya ...
2020
*Established Guangzhou Hongya ...
2020
2020

*Established Guangzhou Hongya Machinery Co., Ltd. (referred to as "Hongya Co., Ltd.").

*Identified as a new high-tech enterprise in Guangzhou.

2020

*Established Guangzhou Hongya Machinery Co., Ltd. (referred to as "Hongya Co., Ltd.").

*Identified as a new high-tech enterprise in Guangzhou.

2020

*Established Guangzhou Hongya Machinery Co., Ltd. (referred to as "Hongya Co., Ltd.").

*Identified as a new high-tech enterprise in Guangzhou.

2020

*Established Guangzhou Hongya Machinery Co., Ltd. (referred to as "Hongya Co., Ltd.").

*Identified as a new high-tech enterprise in Guangzhou.

2020

*Established Guangzhou Hongya Machinery Co., Ltd. (referred to as "Hongya Co., Ltd.").

*Identified as a new high-tech enterprise in Guangzhou.

2020

*Established Guangzhou Hongya Machinery Co., Ltd. (referred to as "Hongya Co., Ltd.").

*Identified as a new high-tech enterprise in Guangzhou.

PREVIEW
NEXT